Afvoer bij natuurlijke basisventilatie

Healthbox® II

De Healthbox® II screent 24 uur per dag het relatieve vochtniveau en het CO2 gehalte per ruimte, ook wanneer de bewoners niet thuis zijn. Hierdoor wordt het extractiedebiet volautomatisch bijgestuurd voor een maximale energiebesparing. Stromingsgeluiden worden tot een minimum beperkt doordat de debietsregeling aan de Healthbox ® II gebeurt.

Triple Flow

De Triple Flow met zijn drie concentrische kanalen combineert de luchtstromen van zowel de verwarmingsketels als die van de ventilatiesystemen in één schouw. Deze Triple Flow werd ontworpen voor de aansluiting van de Healthbox ® II voor elk appartement.

created by anaXis NV