EQOMMAND, PC bediening

Met de EQOMMAND kan een plattegrond gegenereerd worden van uw woning, met vermelding van alle toestellen die op het Qbus domotica systeem aangesloten zijn.

Tevens biedt deze tool de mogelijkheid om historieken/grafieken op te maken van de gemeten waarden van de sensoren op de Healthbox® II (compact). Zo kan per locatie (regelklep) de evolutie bekeken worden van de relatieve vochtigheid (Rh), luchtkwaliteit (AQ) en debiet (Q).eqommand-nl.jpg

created by anaXis NV