Nightcooling

Massa heeft de eigenschap warmte of koelte te accumuleren en deze geleidelijk weer af te geven. Door een grote, bereikbare bouwmassa te realiseren, kunnen pieken en dalen in het aanbod van de zon worden afgevlakt, zodat zonnewarmte effectiever kan worden benut of beheerst. 

Door tijdens de nacht de bouwmassa met grote natuurlijke luchtstromen af te koelen en overdag de zon te weren, kan gedurende een groot deel van de dag een relatief lage binnentemperatuur worden bereikt. 

De debieten die nodig zijn bij nightcooling liggen tien maal hoger dan de debieten nodig voor basisventilatie. Daarom spreekt men bij nightcooling ook over nachtelijke intensieve ventilatie.
 

created by anaXis NV