Nightcooling

Speciale nightcoolingsroosters zorgen ervoor dat er ’s nachts intensief kan geventileerd worden en zorgen er voor dat de nachtkoelte tegen de volgende ochtend de oververhitte ruimtes terug een aangenaam fris klimaat bezorgen. 

De koelte van de nacht wordt door intensieve ventilatie opgeslagen in de thermische massa van het schoolgebouw. Alle overdag geproduceerde warmte (leerlingen, verlichting, PC’s, zon) kan dan geabsorbeerd worden door deze koudebuffer, die dan de volgende nacht weer wordt afgekoeld. Door deze techniek te combineren met vraaggestuurde ventilatie en een goede zonwering slaagt men er in om, zelfs tijdens warme zomerdagen, zonder airconditioning een aangenaam binnenklimaat te realiseren.

• Toevoerroosters
• Doorvoerroosters
• Afvoerroosters

created by anaXis NV