RENSON Customers

Via het online klantenplatform van RENSON, RENSON® CUSTOMERS, kunt u altijd over de recentste prijslijsten, montagehandleidingen, bestelformulieren, tekeningen, etc. beschikken. Bij updates of tariefwijzigingen wordt u verwittigd per mail.

Hebt u een klant- en factuurnummer?

U kunt onmiddellijk inloggen op het RENSON® Customers platform aan de hand van uw RENSON® klantnummer en met een van uw laatste factuurnummers. Na registratie kunt u uw persoonlijke inloggegevens kiezen.

Hebt u geen klant- en factuurnummer?

U kunt toegang krijgen tot ons klantenplatform door dit formulier in te vullen. U ontvangt binnenkort de toegangsgegevens.

created by anaXis NV