Toevoerroosters voor nightcooling

Opbouwrooster type 432

Dit type rooster wordt aan de buitenzijde op het raam geplaatst. Het is vooral geschikt als veilig alternatief voor een vliegenraam. Deze roosters kunnen tijdelijk (b.v. enkel tijdens de zomer) of permanent bevestigd worden. Achter dit rooster zit een raam dat ‘s nachts opengedraaid, opengekipt of opengeschoven kan worden. De ramen kunnen ook automatisch (centraal of individueel) gestuurd worden. De fysische vrije doorlaat is 43%. Een kortere lamel type 8S is beschikbaar als optie om een betere doorkijk of lichtinval te realiseren.

Raamrooster type 414 (va)

Dit type permanent rooster vervangt het glas in een raam. De doorlaat van het rooster is vast (standaarduitvoering) of regelbaar met schuivercombinatie (VA) of met een geïntegreerd aluminium deurtje. Het rooster wordt geplaatst zoals dubbelglas. De fysische vrije doorlaat is 43%.

Raamrooster type 424 (va)

Dit type is vergelijkbaar met type 414 en vervangt ook het glas in een raam. Het grote verschil is dat het rooster een grotere lamel heeft waardoor de fysische vrije doorlaat verhoogt van 43% naar 49%.

Raamrooster type 428 (va)

Dit type is vergelijkbaar met type 414 en vervangt ook het glas in een raam. Hier wordt met een V-lamel gewerkt voor een inkijkvrije en insteekvrije constructie. De fysische vrije doorlaat is 43 %.

Naast deze basisuitvoeringen biedt RENSON® u speciale oplossingen zoals schuifpanelen, kleproosterluiken en accordeonroosterluiken als combinatie tussen intensieve ventilatie en zonwering.
 

created by anaXis NV